Subdivision & Blocks

Sub Divisions ( Prant ) & Blocks
Sr. No. Division Name of SDM Designation Talukas
1 Nadiad Shri L. A. Patel Prant officer & SDM Nadiad, Mahudha, Vaso
2 Kapadvanj Shri Anilbhai T. Dhameliya Prant officer & SDM Kapadvanj, Kathlal
3 Kheda Shri V.K Patel Prant officer & SDM Kheda, Matar, Mehmdabad
4 Thasra Ms. Arpit Sagar Prant officer & SDM Thasra, Galteshwar