Close

Subdivision & Blocks

Sub Divisions ( Prant ) & Blocks
Sr. No. Division Name of SDM Designation Talukas
1 Nadiad Shri J. M. Bhoraniya Prant officer & SDM Nadiad, Mahudha, Vaso
2 Kapadvanj Shri Anil goswami Prant officer & SDM Kapadvanj, Kathlal
3 Kheda Shri V. C. Bodana (I/c) Prant officer & SDM Kheda, Matar, Mehmdabad
4 Thasra Kum. Riddhi M. Shukla Prant officer & SDM Thasra, Galteshwar