Close

કોવિડ ૧૯

દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ શોધો

ફિલ્ટર

કોવિડ ૧૯
શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૩ (૧૭/૧૦/૨૦૨૦) 17/10/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૨ (૧૭/૧૦/૨૦૨૦) 17/10/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૧ (૧૭/૧૦/૨૦૨૦) 17/10/2020 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૨ (૧૬/૧૦/૨૦૨૦) 16/10/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૧ (૧૬/૧૦/૨૦૨૦) 16/10/2020 જુઓ (2 MB)
containment area માંથી મુક્ત થયાનું જાહેરનામું-૨ (૧૫/૧૦/૨૦૨૦) 15/10/2020 જુઓ (2 MB)
containment area માંથી મુક્ત થયાનું જાહેરનામું-૧ (૧૫/૧૦/૨૦૨૦) 15/10/2020 જુઓ (2 MB)
ધાર્મિક મહોત્સવ સ્પષ્ટીકરણનું જાહેરનામું 15/10/2020 જુઓ (2 MB)
containment area માંથી મુક્ત થયાનું જાહેરનામું (૧૪/૧૦/૨૦૨૦) 14/10/2020 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૨ (૧૪/૧૦/૨૦૨૦) 14/10/2020 જુઓ (2 MB)