Close

કોવિડ ૧૯

દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ શોધો

ફિલ્ટર

કોવિડ ૧૯
શીર્ષક તારીખ View / Download
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું (૦૨/૧૧/૨૦૨૦) 02/11/2020 જુઓ (2 MB)
UNLOCK-5 continue notification Dt.02.11.2020 02/11/2020 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૨ (૩૦/૧૦/૨૦૨૦) 30/10/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૧ (૩૦/૧૦/૨૦૨૦) 30/10/2020 જુઓ (2 MB)
containment area માંથી મુક્ત થયાનું જાહેરનામું-૨ (૨૩/૧૦/૨૦૨૦) 23/10/2020 જુઓ (2 MB)
containment area માંથી મુક્ત થયાનું જાહેરનામું-૧ (૨૩/૧૦/૨૦૨૦) 23/10/2020 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૨ (૨૩/૧૦/૨૦૨૦) 23/10/2020 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૧ (૨૩/૧૦/૨૦૨૦) 23/10/2020 જુઓ (2 MB)
containment area માંથી મુક્ત થયાનું જાહેરનામું (૧૯/૧૦/૨૦૨૦) 19/10/2020 જુઓ (2 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું-૨ (૧૯/૧૦/૨૦૨૦) 19/10/2020 જુઓ (3 MB)