Close

દસ્તાવેજો

દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ શોધો

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ
શાકભાજી અને ફ્રુટ નું વેચાણ કરવા અંગે નું જાહેરનામું (૧૯/૦૫/૨૦૨૦) 19/05/2020 જુઓ (3 MB)
લોક ડાઉન લંબાવવાનું જાહેરનામું (૧૯/૦૫/૨૦૨૦) 19/05/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું (૧૭/૦૫/૨૦૨૦) 17/05/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું (૧૫/૦૫/૨૦૨૦) 15/05/2020 જુઓ (3 MB)
કણજરી નગરપાલિકા વિસ્તારનું containment area નું જાહેરનામું 13/05/2020 જુઓ (3 MB)
મહેમદાવાદ શહેર વિસ્તારનું containment area નું જાહેરનામું 13/05/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું (૦૮/૦૫/૨૦૨૦) 08/05/2020 જુઓ (3 MB)
કોવિડ-૧૯ containment area નું, જાહેરનામું (૦૬/૦૫/૨૦૨૦) 06/05/2020 જુઓ (3 MB)
દુકાનો/ઓફીસ/સંસ્થાઓ ચાલુ રાખવાનું જાહેરનામું(૦૫/૦૫/૨૦૨૦) 05/05/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરસ્થળોએ પ્રતિબંધ અંગે નું જાહેરનામું(૦૩/૦૫/૨૦૨૦) 03/05/2020 જુઓ (2 MB)