Close

દસ્તાવેજો

દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ શોધો

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ
જિલ્લા પર્યાવરણ કાર્ય યોજના – સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ 18/09/2021 જુઓ (893 KB)
રદી પસ્તી ઉપાડવાના ઇજારા અંગેની ટેન્ડર નોટીસ 08/12/2021 જુઓ (1 MB)
મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ્વે પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જમીન સંપાદનની કામગીરી અર્થે જમીન સંપાદન પુનઃસ્થાપન અને પુર્ન વસવાટ અધિનિયમના વાજબી વણતર અને પારદર્શિતા અધિનિયમ-૨૦૧૩ ની કલમ ૧૯(૧) હેઠણ નું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધિ- દાવડા (તાલુકા-નડિયાદ) 13/09/2021 જુઓ (1 MB)
મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ્વે પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જમીન સંપાદનની કામગીરી અર્થે જમીન સંપાદન પુનઃસ્થાપન અને પુર્ન વસવાટ અધિનિયમના વાજબી વણતર અને પારદર્શિતા અધિનિયમ-૨૦૧૩ ની કલમ ૧૯(૧) હેઠણ નું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધિ- ડુમરાલ, પીપલગ, ઉત્તરસંડા (તાલુકા-નડિયાદ) 09/08/2021 જુઓ (636 KB)
મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ્વે પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જમીન સંપાદનની કામગીરી અર્થે જમીન સંપાદન પુનઃસ્થાપન અને પુર્ન વસવાટ અધિનિયમના વાજબી વણતર અને પારદર્શિતા અધિનિયમ-૨૦૧૩ ની કલમ ૧૯(૧) હેઠણ નું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધિ- ગોઠાજ(મહેમદાવાદ) 02/08/2021 જુઓ (4 MB)
મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ્વે પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જમીન સંપાદનની કામગીરી અર્થે જમીન સંપાદન પુનઃસ્થાપન અને પુર્ન વસવાટ અધિનિયમના વાજબી વણતર અને પારદર્શિતા અધિનિયમ-૨૦૧૩ ની કલમ ૧૧(૧) હેઠણ નું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધિ કરવા બાબત. દાવડા (તાલુકા-નડિયાદ) 22/04/2021 જુઓ (539 KB)
નિયંત્રણ મુકવાનું જાહેરનામું (૨૭/૦૪/૨૦૨૧) 27/04/2021 જુઓ (2 MB)
Curfew Notification (27/04/2021) 27/04/2021 જુઓ (3 MB)
મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ્વે પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જમીન સંપાદનની કામગીરી અર્થે જમીન સંપાદન પુનઃસ્થાપન અને પુર્ન વસવાટ અધિનિયમના વાજબી વણતર અને પારદર્શિતા અધિનિયમ-૨૦૧૩ ની કલમ ૧૯(૧) હેઠણ નું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધિ- ઉત્તરસંડા(નડીઆદ) 23/11/2020 જુઓ (459 KB)
SIA Exemption મેળવવાના જાહેરનામા (દાવડા, નડીયાદ) 24/12/2020 જુઓ (375 KB)