અમારો સંપર્ક કરો

આ વેબસાઈટ નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં અને વિકસાવવામાં આવી છે અને જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, ખેડા દ્વારા નિભાવવામાં આવે છે.

તમે વેબસાઇટ અંગે કોઇ પૂછપરછ કરવા માગતા હો, તો તમે gujkhe[at]nic[dot]in પર વેબ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજરને લખી જણાવો.

ફીડબેક વિભાગમાં સામગ્રી, ડિઝાઇન, અથવા પ્રૌદ્યોગિકી સંબંધિત કોઈપણ પ્રતિક્રિયા રજૂ કરી શકાય.

 

તમે નીચેના સરનામે પણ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો:

જીલ્લા કલેકટર કચેરી

જીલ્લા સેવા સદન

ડભાણ રોડ, નડીઆદ

જીલ્લા- ખેડા

સંપર્ક : ૨૬૮-૨૫૫૩૩૩૪

જીલ્લા કલેક્ટરેટ, ખેડા